Skip to content

RALI C.Ff.I. CEREDIGION 2018

Gwahoddir ceisiadau am dendrau gogyfer a’r RALI SIROL a gynhelir ar y 2il o Fehefin, 2018.  Mae angen:

 • Toiledau gogyfer y dydd a’r nos
 • Lluniaeth i’r beirniaid a’r cyhoedd yn cynnwys gwerthu ffrwythau, melysion ayyb
 • Lluniaeth sglodion, byrgers ayyb
 • Hufen Iâ
 • Swyddogion Diogelwch Cofrestredig gogyfer a’r ddawns
 • Ffensio Diogelwch  
 • Fordydd Tresl

I wneud cais, cysylltwch â Swyddfa C.Ff.I Ceredigion ar 01570 471444 neu ceredigion@yfc-wales.org.uk. Mae’r pecynnau ymgeisio hefyd ar gael isod.   

Dyddiad cau derbyn y ffurflen gais yw’r 4ydd o Ebrill 2018.

 

2018 Y.F.C. COUNTY RALLY

Applications are invited for tenders for the  COUNTY RALLY which is held on the 2nd of June, 2018. We require:

 • Toilets for the day and night
 • Refreshments for judges and the public including selling fruits, sweets etc.
 • Refreshments – a van selling chips, burgers etc.
 • Ice Cream
 • Security Fencing
 • Licensed Security Officers for the dance.
 • Trestle Tables

For an application pack contact Ceredigion Y.F.C Office on 01570 471444 or ceredigion@yfc-wales.org.uk.  Alternatively, application packs are available below. 

Closing date for entries is the 4th of April 2018.

TENDRAU/TENDERS:

Lluniaeth Beirniad / Refreshments:
TENDER_APPLICATION_FOR_CATERING_CEREDIGION_YFC_RALLY_2018.docx

Lluniaeth Sglodion, Byrgyrs ayb / Fast Food Refreshments:

TENDER_APPLICATION_FOR_CATERING_FAST_FOOD_CEREDIGION_2018.docx

Hufen Iâ / Ice Cream:

TENDER_APPLICATION_FOR_ICE_CREAM_2018.docx

Diogelwch / Security:

TENDER_APPLICATION_FOR_SECURITY_2018.docx

Ffensio Diogewlch / Security Fencing:

TENDER_APPLICATION_FOR_SECURITY_FENCING_2018.docx

Toiledau / Toilets:

TENDER_APPLICATION_FOR_TOILETS_AT_THE_CEREDIGION_YFC_RALLY_2018.docx

Byrddau Tresl / Trestle Tables:

TENDER_APPLICATION_FOR_TRESTLE_TABLES_2018.docx

System Sain / Sound System:

TENDER_APPLICATION_FOR_SOUND_SYSTEM_2018.docx

Yn ôl Back
Please set permission to 0777 on folder: sd-cache

Llongyfarchiadau i'r Aelod Hŷn newydd sef Gwenan Davies o @cffiMydroilyn ac i'r Aelod Iau newydd sef Caryl Morris o… https://t.co/ehAhpa8xsc 14 months ago