Skip to content

Cyfleoedd

Mae C.Ff.I Ceredigion yn darparu cyfleon a phrofiadau arbennig ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 26 oed sydd yn byw yng nghefn gwlad.  Mae yna rywbeth at ddant pawb boed yn cystadlu, mynychu nosweithiau hyfforddiant neu os ydych am fynd ar daith tramor.  


Opportunities

Ceredigion Y.F.C provides fantastic opportunities and experience for young people between 10 and 26 years old leaving in the rural area.  The movement provides a wide range of activities to suit everyone for example competitions, training and overseas travel. 

Please set permission to 0777 on folder: sd-cache

Llongyfarchiadau i'r Aelod Hŷn newydd sef Gwenan Davies o @cffiMydroilyn ac i'r Aelod Iau newydd sef Caryl Morris o… https://t.co/ehAhpa8xsc 14 months ago