Skip to content

Cynigion Arbennig

Mae C.Ff.I Ceredigion wedi cydweithio â busnesau a siopau lleol o amgylch y Sir er mwyn cynnig gostyniadau arbennig i'n aelodau.

Dyna'i gyd sydd yn rhaid i chi wneud fel aelod yw dangos eich cerdyn aelodaeth pan fyddwch yn ymweld ag un o'r busnesau/sopau ac fe gewch ostyngiad arbennig!

Medrwch weld yr holl ostyngiadau sydd ar gael wrth glicio ar 'Cynigion Aelodau' ar y chwith.

Special Offers

Ceredigion Y.F.C have worked alongside local businesses and shops to bring special offers to our members.

All you have to do as a member is show your membership card when you visit the business/shop and you will revieve a special offer!

You can see all the offers by clicking on 'Cynigion Aelodau' on the left.

 

Please set permission to 0777 on folder: sd-cache

Llongyfarchiadau i'r Aelod Hŷn newydd sef Gwenan Davies o @cffiMydroilyn ac i'r Aelod Iau newydd sef Caryl Morris o… https://t.co/ehAhpa8xsc 14 months ago