Skip to content

Croeso

Croeso i wefan Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion.  Dyma fudiad gorau ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 26 oed sy'n byw yng nghefn Gwlad Ceredigion.  Mae 18 o glybiau yng Ngheredigion  a dros 750 aelodau.  Mae'r mudiad yn cynnig cyfleon a phrofiadau arbennig ac mae'n apelio at bob oedran a chefndir.  Gobeithio gwnewch  fwynhau pori trwy'r wefan! 

Welcome

Warm welcome to Ceredigion Young Farmers website.  We are the best youth organisation for young people between 10 and 26 years old who live in the rural area of Ceredigion.  We have 18 clubs in Ceredigion and over 750 members.  The movement provides fantastic opportunities and experiences for young people of all ages and background.  Hope you'll enjoy browsing through the website!

FIDEO
VIDEO
CYFRYNGAU
CYMDEITHASOL

SOCIAL MEDIA